1950’s Jean Sartori randonneuse

jean sartori

1950’s Jean Sartori randonneuse

Randonneuse Jean Sartori années 1950

jean sartori

Randonneuse Jean Sartori années 1950

1951 PEUGEOT PH60 (belgian version)

1951 PEUGEOT PH60 (belgian version)

Peugeot type PH60 de 1951

Peugeot type PH60 de 1951

1950’s Peugeot PLX40

1950’s Peugeot PLX40

Peugeot PLX 40 années 1950

Peugeot PLX 40 années 1950

1940’s Aviac, France

1940’s Aviac, France

Aviac, France années 1940

Aviac, France années 1940

1952 Splendor, Belgium

Splendor, Belgique 1952

1952 Splendor, Belgium

Splendor, Belgique 1952

Splendor, Belgique 1952

Splendor, Belgique 1952

1938 Monta, Czechoslovakia

Monta 1938, kolo, bicycle, vélo, tumbleweed cycles

1938 Monta, Czechoslovakia

Monta Tchécoslovaquie, 1938

Monta 1938, kolo, bicycle, vélo, tumbleweed cycles

Monta Tchécoslovaquie, 1938

1970’s French road safety educational posters

1970’s French road safety educational posters

Planches sécurité routière, France années 1970

Planches sécurité routière, France années 1970

VÉLO ENFANT DAUMERS, VERS 1950

VÉLO ENFANT DAUMERS, VERS 1950

DAUMERS KID BICYCLE CIRCA 1950

DAUMERS KID BICYCLE CIRCA 1950

Velamos kid bicycle bicycle circa 1950

Velamos kid bicycle bicycle circa 1950

vélo d’enfant Velamos vers 1950

vélo d’enfant Velamos vers 1950

Raleigh Vektar UK

Raleigh Vektar UK

raleigh vektar

raleigh vektar

newspaper rack

newspaper rack

porte journal

porte journal

Luxor front rack

Luxor front rack

Porte paquet Luxor

Porte paquet Luxor

Nadymo uk

Nadymo uk

Nadymo

Nadymo

1980 RALEIGH COMMANDO

1980 RALEIGH COMMANDO

1960’s AERO

1960’s AERO

1970’s Teval muscle bike

teval, muscle bike, chopper, tumbleweed cycles

1970’s Teval muscle bike

Moyeu Nadymo

Moyeu Nadymo

Aero mixte, Belgique années 60

tumbleweedcycles, tumbleweed cycles, aero, vintage bicycle, vélo vintage, mixte, randonneuse

Aero mixte, Belgique années 60